Reis en Annuleringsvoorwaarden

Wanneer u een product op de site van Purity Tours & Services N.V. ( verder Purity Tours)  t.b.v uw vakantieverblijf in Suriname boekt, gelden de reisvoorwaarden van Purity Tours. Het is daarom belangrijk goed kennis te nemen van de reisvoorwaarden waaronder de boekings- en annuleringsvoorwaarden van Purity Tours.

1.DEFINITIES:

Ter voorkoming van misverstanden geven we aan wat wij met bepaalde begrippen bedoelen.

1.1Klant: ieder persoon of organisatie die een reisovereenkomst heeft gesloten met de reisorganisator Purity Tours door het kopen van een of andere vakantieproduct of dienst;

1.2 Baby: een kind jonger dan twee jaar, tenzij anders vermeld;

1.3 Kind: een kind van twee jaar of ouder, tenzij anders vermeld;

1.4 Volwassene: een natuurlijke persoon vanaf 18 jaar;

1.5 Boeking: het aangaan van een boekingsovereenkomst tussen u en Purity Tours;

1.6 Dienstverlener: een partij die Purity Tours gebruikt bij de uitvoering van bepaalde van onze vakantieproducten, zoals een hotel, gids, vervoersvoertuig, enz.

1.7 Onvermijdbare en Buitengewone Omstandigheden: alle omstandigheden waar wij geen invloed op hebben en die redelijkerwijs niet aan ons toe te rekenen zijn, bijvoorbeeld de drukte op de weg, stakingen, weersomstandigheden;

1.8 Reisbescheiden: de factuur van de gekochte vakantieproducten, de boekingsbevestiging, eventuele vouchers voor de mogelijke dienstverleners en eventuele aanvullende informatie die door ons aan u wordt gezonden voor uw vertrek;

1.9 Reisdocumenten: een paspoort, identiteitskaart, visa, ongevallen en reisverzekering;

1.10 Groepsrondreis: een reis die op onze website is gepubliceerd als rondreis die pas wordt uitgevoerd bij een minimum aantal deelnemers van een bepaalde grootte en waarin meerdere accommodaties in verschillende gebieden worden aangedaan gedurende de reis;

1.11 Individuele rondreis: een reis die op onze website is gepubliceerd als rondreis die individueel wordt uitgevoerd en waaraan geen minimum aantal vereist is voor uitvoering en waarin meerdere accommodaties in verschillende gebieden worden aangedaan gedurende de reis;

1.12 Excursies : 1-daagse tripjes  met een duur van 3 tot 8 uren exclusief overnachtingsaccommodatie;

1.13 Meerdaagse excursies ( arrangementen): excursies inclusief 1 of meerdere overnachtingen in een hotel, appartement in de kustvlakte van Suriname of in een lodge, cabana of hut in het binnenland van Suriname.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.  Algemene informatie

2.1 Als u een reis boekt op onze website, sluit u een reisovereenkomst met Purity Tours.

2.2 De reisvoorwaarden, de annuleringsvoorwaarden, de programmabeschrijvingen van alle gekochte  vakantieproducten en diensten op onze site en andere bepalingen zijn daarbij direct onderdeel van de overeenkomst.

2.3 Net zoals bij veel andere producten en diensten, wijzigen de prijzen van onze producten diensten regelmatig. Als de prijs voor een product of dienst daalt nadat u die reis geboekt heeft, kunt u daaraan geen rechten ontlenen.

3.  Minimum aantal reizigers

3.1 Bij groepsrondreizen geldt een minimum aantal reizigers. Bij zulke rondreizen staat het minimum aantal reizigers in het aanbod van onze producten en diensten vermeld bij de betreffende rondreis. Als er te weinig reizigers zijn voor de door u geboekte groepsrondreis, zal u daarvan op de hoogte worden gesteld. Minimaal twintig (20) dagen voor het begin van de groepsrondreis zal u gemeld worden of het minimum aantal nodig voor het doorgaan van de groepsrondreis is gehaald. In het geval het minimum aantal niet is gehaald kan Purity  de reisovereenkomst op zeggen, zonder daarbij gehouden te zijn tot schadevergoeding. Bij de berekening van de opzegtermijn neemt Purity Tours de begindatum van de groepsrondreis in Suriname als uitgangspunt. Als het mogelijk is biedt Purity u een zo goed mogelijk alternatief aan. Dit alternatief moet binnen 48 uur na ontvangst door u zijn aanvaard, anders komt het automatisch te vervallen. In dat geval krijgt u de al betaalde reissom volledig terug. Als u het alternatieve aanbod wél aanvaardt, verrekent Purity Tours het eventuele prijsverschil tussen de oorspronkelijke groepsrondreis en het door u aanvaarde alternatief.

4. Prijzen

4.1) De prijzen van de gepubliceerde vakantieproducten en diensten zijn exclusief kosten voor: a. Visumkosten (indien van toepassing); b. Niet genoemde maaltijden in programma’s van de vakantieproducten; c. Reis- en Ongevallen en annuleringsverzekeringen;

5.  Boekingen

5.1 Door het maken van een boeking voor een van onze vakantieproducten en/of diensten komt er een reisovereenkomst tot stand tussen u en Purity Tours. Alleen volwassenen kunnen een boeking maken. 5.2 Een boeking komt tot stand indien de klant een aanbetaling of het totale bedrag van de kosten van het vakantieproduct of dienst betaald heeft waarna bij annulering, de annuleringsvoorwaarden van toepassing  zijn.

6. (Aan)betaling en betalingstermijn

6.1 De volledige reissom van de vakantieproducten en/of diensten moet altijd uiterlijk 42 kalenderdagen vóór uw vertrek aan Purity Tours zijn betaald. Als de klant vakantieproducten en/of diensten bij Purity Tours boekt en de periode tussen boeking en uw aanwezigheid in Suriname is langer dan 42 kalenderdagen, dan moet u als aanbetaling 20% van de reissom direct bij boeking aan Purty Tours betalen. Is de periode van aanwezigheid in Suriname 42 kalenderdagen of korter, dan is geen aanbetaling van toepassing. In dat geval moet de volledige reissom direct bij boeking aan Purity Tours worden betaald. 6.2. Indien Purity uw boeking niet direct kan bevestigen, dan ziet u op de website staan dat de betreffende reservering op aanvraag is. Kort na het reserveren op aanvraag, ontvangt u de eventuele bevestiging samen met de factuur met de bijbehorende reissom waarvan de betaling moet plaats vinden zoals is aangegeven in punt 6.1. Na ontvangst van de betaling door Purity Tours komt de reisovereenkomst tot stand.

7. Annuleringen

7.1 Het kan zijn dat u een van onze vakantieproducten en/of diensten heeft geboekt en dat u niet meer in staat bent om met vakantie naar Suriname te komen. Dan biedt Purity Tours de mogelijkheid om uw vakantieproducten te annuleren. Wanneer u een reisovereenkomst annuleert zal Purity Tours hiervoor kosten in rekening brengen. De hoogte daarvan is een percentage van de reissom en is afhankelijk van het moment waarop u uw vakantieproducten en/of diensten annuleert. U bent de volgende annuleringskosten aan Purity Tours terstond verschuldigd: * Bij annulering tot 57 kalenderdagen (exclusief) vóór de aanvang van de vakantieproduct(en): de aanbetaling of 20% van de reissom; * bij annulering vanaf de 56ste kalenderdag (inclusief) tot de 43ste kalenderdag (exclusief) vóór de aanvang van de vakantieproduct(en): 30% van de reissom; * bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 29ste kalenderdag (exclusief) vóór de aanvang van de vakantieproduct(en): 50% van de reissom; * bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 15de kalenderdag (exclusief) vóór de aanvang van de vakantieproduct(en) : 75% van de reissom; * bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 8ste kalenderdag (exclusief) vóór de aanvang van de vakantieproduct(en) : 90% van de reissom; * bij annulering vanaf de 7de kalenderdag (inclusief) tot en met de dag van de aanvang van de vakantieproduct(en) : 100% van de reissom.

8. Preferenties, (niet-) medische essenties en andere verzoeken

8.1 Purity Tours zal zich inspannen om uw aanvraag voor een preferentie en/of (niet-) medische essentie te honoreren, maar deze kunnen – ook na boeking – door Purity Tours nooit worden gegarandeerd aangezien Purity Tours bij sommige vakantie producten en/of diensten gebruik maakt van dienstverleners die in zulke gevallen ook bereid en instaat moeten zijn uw aanvraag te honoreren .

9. Bagage

9.1 In ons aanbod van vakantieproducten en/of diensten staat beschreven (indien van toepassing) hoeveel bagage u mee kunt nemen tijdens het rondreizen in bussen, boten en vliegtuigen naar de diverse vakantie en overnachtingsplaatsen in Suriname. Voor het meenemen van extra bagage of bagage met een afwijkend formaat moet u bij de boeking altijd toestemming vragen; dit in verband met het feit dat het soms niet is toegestaan ( bijvoorbeeld bij gebruik van kleine plaatselijke vliegtuigtuigen) en soms komen kosten erbij. 9.2 Het kan zijn dat u aan een bepaalde dienstverlener nog een toeslag moet betalen voor preferenties en/of (niet-) medische essenties. Dit is het geval als er aan de preferentie of (niet-) medische essentie extra kosten zijn verbonden. Denk bijvoorbeeld aan een speciaal dieet. Ter voorkoming van teleurstelling hieromtrent, wordt aangeraden om vooraf – dat wil zeggen indien mogelijk bij de reservering of voor de start van het vakantieproduct of dienst – contact met Purity Tours op te nemen.

10. Uitsluiting Aansprakelijkheid

10.1 Purity Tours sluit elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit in o.a. de volgende gevallen: a. Schade als gevolg van diefstal, verlies, beschadiging ,waterschade, bevuild en/of onklaar geraken van de persoonlijke eigendommen van de klant(en). b. De gevolgen voortvloeiende uit opgelopen allergieën respectievelijk het niet treffen door de klant van de nodige voorzorgsmaatregelen (inentingen, vaccinaties, malaria pillen e.d.); c. voor de gevolgen van letsels door nalatigheid en/of eigen schuld. d. Lichamelijk letsel opgelopen tijdens een tour, ook niet als dit is veroorzaakt door medereizigers of derden. e. De gevolgen vanwege verkeerde verwachtingen die de klant zou kunnen hebben op grond van productbeschrijvingen, inclusief maar niet beperkt tot foto`s, folders, brochures en ander informatief materiaal, betreffende vakantieproducten in Suriname welke zijn uitgegeven door derde partijen. f. De gevolgen die voortvloeien uit het niet sluiten of het voorhanden hebben van een goede reis en ongevallen reisverzekering. g. De gevolgen die mochten voortvloeien uit elke vorm van overmacht situaties zoals en inclusief het gebrek aan goede communicatie op sommige plekken, transportmogelijkheid en medische hulp op sommige plekken van of op weg naar een van de reisbestemmingen in Suriname.